torsdag 13. august 2009

Ny skole og ny norsklærer

Velkommen til ny skole og nye muligheter. Denne bloggen skal være en kontakt mellom dere og meg, et sted for å skrive kortere tekster og kommentarer. Det er lurt å skrive mye, slik at du får skrivetrening og - forhåpentligvis skrivelyst.